Jak przekazać 1% podatku?

1. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)
Druk deklaracji zawiera dwa pola, które są niezbędne, aby przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: - numer organizacji w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), - przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1 % podatku.

Po wyliczeniu, ile podatku będziesz mieć do zapłacenia w tym roku, wpisz numer pod jakim Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli: KRS 0000048345.

Wpisz także kwotę, którą chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z wyliczonego zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje (np. wskazać konkretny cel przeznaczenia środków). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 128, 130 – PIT-28, poz. 307, 309 – PIT-36, poz. 107, 109 – PIT-36L, poz. 126, 128 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane naszemu stowarzyszeniu przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot wraz z Twoimi danymi osobowymi (imię, nazwisko oraz adres), o ile wyrazisz na to zgodę.

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych naszego stowarzyszenia. Błąd, szczególnie w numerze KRS, spowoduje że urząd skarbowy nie przekaże pieniędzy, a korekta danych może okazać się niemożliwa.

2. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek Wniosek o przekazanie 1% zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy: - w terminie złożysz zeznanie podatkowe lub jego korektę, pod warunkiem, że korekta zostanie złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych; termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników), - zapłacisz w pełnej wysokości należny podatek; najlepiej, gdy uczynisz to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia - dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia - dla pozostałych podatników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, możesz zapłacić podatek później (z odsetkami): masz na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Pieniądze - 1% należnego podatku - na konto naszego stowarzyszenia w terminie do 31 lipca przekaże urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Jeśli błędnie zawyżysz swój podatek (i tym samym zadeklarujesz „za duży” 1%), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien Ci zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli 1% został już przekazany) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma Tobie zwrócić.