Pyłomierze na wagę złota

„…zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.”

Adam Mickiewicz

 

To właśnie przy alei sławnego wieszcza, w murach Akademii Górniczo-Hutniczej powstał pomysł budowy sieci czujników mierzących jakość powietrza. Z szacunków WHO wynika, że w ciągu roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, na świecie przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi (źródło: Economic cost of the health impact of air pollution in Europe).

 

Zainteresowani problemem studenci z koła naukowego Bozon we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki pozyskali dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne” oraz od Starosty Krakowskiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt. Środki z dotacji studenci przeznaczyli na zakup podzespołów, z których zbudowali 16 czujników mierzących stan jakości powietrza w Gminie Zielonki i Wielka Wieś.

Po kilkutygodniowych testach działania systemu czujników rozlokowanych na budynkach szkół prezentujemy Państwu mapę ukazującą bieżący stan jakości powietrza w podkrakowskich gminach. Dzięki niej można w czasie rzeczywistym podejmować decyzje w sprawie zasadności przebywania na zewnątrz w czasie gdy warunki nie sprzyjają np. aktywności fizycznej.

 

Celem projektu jest udokumentowanie, że emitowane przez człowieka zanieczyszczenia nie znikają w przestrzeni a wracają do jego organizmu przez drogę oddechową i pokarmową. Wyniki i sposoby pomiarów omawiane są z udziałem uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Zielonki, oraz w wybranych szkołach na terenie gminy Wielka Wieś. Mamy nadzieję, że działania edukacyjne w tym zakresie będą stopniowo poprawiały jakość powietrza, które kiedyś nazywane było niewidocznym i niewyczuwalnym…

 

Mapa zanieczyszczeń powietrza w ramach projektu "Powietrze na wagę złota".

 

Więcej o projekcie: