Pucheroki i Herody

Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa

Celem projektu było zachowanie zasobów kulturalnych i promocja atrakcyjnych zwyczajów ludowych – pucheroków i herodów, poprzez wytworzenie drewnianych lalek w strojach zwyczajowych - jak również wykreowanie i rozpowszechnienie atrakcyjnej oferty turystycznej, poprzez rozpropagowanie unikatowych zwyczajów lokalnych za pomocą lalek, jak również folderu, które to produkty promocyjne rozpowszechnione zostaną, m.in. do najważniejszych muzeów etnograficznych w kraju, jak i przedstawicieli wybranych mediów.

Pucheroki i Herody - edycja 2011

Wielkie dziedzictwo w małych Herodzie

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki pomoc finansową na realizację projektu pt. „Pucheroki i Herody – promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa”. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 24 973 złotych. O dofinansowanie wnioskowano w ramach małych projektów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa. Umowę przyznającą pomoc podpisano 3 marca 2011 roku. Przewidywane zakończenie projektu to czerwiec 2012 roku.

Pucheroki i Herody - edycja 2012

Przemienili dzieci w Pucheroki

Od 23 do 30 marca działy się w Zielonkach dziwne rzeczy. Z okolicznych miejscowości zjeżdżały się grupki uczniów, znikały w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, a kiedy ją opuszczały - wyglądały zgoła inaczej. Olbrzymie, kolorowe czapy, umorusane twarze z wąsami, do tego przebierańcy powtarzali dziwne wierszyki. Tak działały warsztaty Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, podczas których ożyła tradycja podkrakowskich pucheroków.

"Wielkie dziedzictwo w małym Herodzie"

Artykuł opublikowany we Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki.

"Przemienili dzieci w pucheroki"

Artykuł opublikowany we Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki.

"Pucheroki robią wrzawę"

Artykuł opublikowany w dniu 31.03.2012 w Dzienniku Polskim.

Subskrybuj Pucheroki i Herody