Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy zielonki

Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki

W projekcie zorganizowanym dla młodzieży szkół podstawowych i oddzielnie szkół gimnazjalnych, przedstawiliśmy problemy gospodarowania gminnymi zasobami wody i jej używaniem w codziennym życiu, jak również problemy świata związane z niedoborem wody pitnej i jej zużyciem w przemyśle.

Poprzez cykl zajęć warsztatowych (budowa makiet oczyszczalni ścieków), szkoleniowych prowadzonych przez studentów Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej i wycieczek studyjnych m.in. na krakowskie obiekty Zakładu Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków, młodzież z pewnością wzbogaciła swoje pojęcie o wodzie jako bogactwie przyrody, miała okazję zweryfikować swój stosunek do jej zużycia i użytkowania najzwyklejszego systemu kanalizacji sanitarnej, czym wsparliśmy codzienne działania prowadzone w tym kierunku przez samorząd gminy Zielonki w celu ochrony tamtejszych zlewni rzek.

Edukacja ekologiczna

Pragniemy pochwalić się, że pozyskaliśmy kolejny grant, tym razem w wysokości 15 tyś zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na II etapowy projekt ekologiczny. I etap realizowany będzie od lutego do czerwca w gimnazjach z terenu gminy, a drugi etap od września do grudnia obejmie młodzież szkół podstawowych. Tematem projektu jest gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Subskrybuj Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy zielonki