Projekt ECHO

Projekt ECHO

Zapraszamy szkoły podstawowe (klasy IV-VI) do udziału w projekcie edukacji ekologicznej pn. "Echo". Doświadczenie ze współpracy pokazują, iż szkoły oczekują na różnorodność tematyczną prowadzonych przez nas działań. W zw. z tym przygotowaliśmy siedem zagadnień, których szczegółowy opis po kliknięciu na temat.

Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część II)

Projekt realizowany w latach 2013-2014 w ramach części zadania publicznego wspieranego z budżetu gminy Zielonki, w ramach szerszego projektu edukacyjnego obszaru Korony Północnego Krakowa pt. „Ec(h)o - environmental changes - human obligation - (część II)”, skierowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów z gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce.

Echo II - edukacja ekologiczna

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki wraz z partnerami zakończyło kolejny projekt edukacji ekologicznej. Wykorzystując doświadczenie z poprzednich lat szkołom zaproponowano udział w jednym z siedmiu przygotowanych paneli tematycznych dotyczących szeroko pojętego środowiska. Materiały edukacyjne opracowane przez Grupę Naukową Pro Futuro posłużyły blisko 2000 uczniów z klas 4-6 szkół podstawowych i I-III gimnazjów. Uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach, których rezultaty obejrzeć można w załączonej prezentacji (w dole strony) i pod poniższymi linkami.

 

"Echo - edukacja ekologiczna"

Artykuł opublikowany w Biuletynie Powiatu Krakowskiego Nr 6 (1/2015) strona 5 i 6.

Całość Biuletynu dostępna jest tu

Subskrybuj Projekt ECHO