Pilotażowy Program Leader + schemat I

„Pilotażowy Program Leader +” schemat I

W ramach kontraktu z Gminą Zielonki, Stowarzyszenie współrealizowało 8 miesięczny projekt pt. „KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA – Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym”, realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mającego na celu wdrożenie w Polsce europejskiego programu Leader +.

Subskrybuj Pilotażowy Program Leader + schemat I