Koła gospodyń wiejskich - odnajdywanie tradycji

Koła gospodyń wiejskich - odnajdywanie tradycji

Projekt zakładał zakup elementu stroju ludowego charakterystycznego dla grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich zamieszkujących obszar dzisiejszej gminy Zielonki, a dokładnie haftowanych bluzek damskich szytych na miarę. Wybór wzoru haftu wykorzystanego do ozdobienia bluzek, nawiązującego do tradycyjnego zieloneckiego białego haftu angielskiego z przełomu XIX/XX w., został oparty na kwerendzie historycznych materiałów źródłowych (dokumentacja fotograficzna) i zachowanych oryginalnych strojach – eksponatach muzealnych oraz skonsultowany z etnografem.

Subskrybuj Koła gospodyń wiejskich - odnajdywanie tradycji