Klub Pedagoga

Klub Pedagoga

Projekt edukacyjny „Klub Pedagoga”

Klub Pedagoga to nieformalny podmiot działający poprzez cykliczne spotkania pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół w formie klubowej. Spotkania Klubu odbywają się w Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach pedagogów.

Subskrybuj Klub Pedagoga