Echo IV

Echo IV

Dzięki dotacji fundacji MILA realizujemy IV edycję projektu edukacji ekologicznej "Environment changes human obligation ".

Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych. Tematyka, to woda, recykling oraz energia. Więcej o projekcie w karcie projektu. Za nami już zajęcia w SP w Bibicach oraz w Zielonkach - zdjęcia.

 

Zakończenie projektu Echo IV

Zakończyliśmy IV edycję projektu Echo. W ramach projektu odwiedziliśmy 15 klas (320 uczniów), z którymi rozmawialiśmy o zasobach wody, produkcji i zużywaniu energii oraz racjonalnym gospodarowaniu odpadami. Projekt realizowany w ramach 30 grantów na 30-lecie BP w Polsce przy pośrednictwie dotacji fundacji MILA.

Link do galerii: zdjęcia

 

Subskrybuj Echo IV