Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki

Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki I

Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki. Projekt wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system informacji wizualnej.
Naszym głównym celem jest ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie atrakcyjności gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszających się rowerem.

Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki II

Projekt informacyjno - turystyczny „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”

Historia i założenia

W ramach prowadzonego w połowie 2010 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy do Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”.

Subskrybuj Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki