Dobra książka Czyni Cuda ­- animacja czytelnictwa w gminie Zielonki

Dobra książka Czyni Cuda -­ animacja czytelnictwa w gminie Zielonki

Pokazujemy, jak dobre książki pomagają człowiekowi w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Próbujemy zainteresować czytelników książką w nieco odmienny sposób. Poprzez odpowiedni dobór treści oraz form pracy z czytelnikiem, w atrakcyjny sposób pokazujemy korzyści ze spędzania wolnego czasu poprzez kontakt z właściwie dobraną lekturą, niezależnie od wieku. Projekt oparty jest na wykorzystaniu specjalnie dobranej literatury do rozwijania nie tylko sfery intelektualnej człowieka, ale również duchowej, emocjonalnej, fizycznej, a także wzmacnianiu relacji międzyludzkich.

„Książka, dla dziatek i dziadków”

Nasz kolejny wniosek grantowy zaowocował kwotą 21.900 zł na bibliofilski projekt "Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie Zielonki". Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego tym razem odpowiedział pozytywnie na pomysł szkoły w Korzkwi i biblioteki w Przybysławicach.

Subskrybuj Dobra książka Czyni Cuda ­- animacja czytelnictwa w gminie Zielonki