Cuder - grupowa gra edukacyjna

Cuder - grupowa gra edukacyjna

CUDER” - to nazwa gry i nazwa pionka, który składa się z pięciu elementów: - ciało, umysł, duch, emocje i relacje; – sfery, w których rozwija się człowiek.

 

Celem projektu było opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, będącej połączeniem gry typu RPG z grą planszową, inicjującej rozwój osobisty i społeczny młodzieży. W grę można grać grupą do 25 osób. Gra ma być wyprodukowana i bezpłatnie udostępniona do świetlic i szkół w formie nagród.

Audycja radiowa o dopalaczach i narkotykach w projekcie Cuder

Audycja radiowa o dopalaczach i narkotykach w projekcie Cuder pt." Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci  i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu" - Radio Kraków.

Subskrybuj Cuder - grupowa gra edukacyjna