Błyszczę przykładem - oszczędzam wodę

Błyszczę Przykładem - oszczędzam wodę

Rok 2013 rozpoczynamy projekt obejmujący swym zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa  pn. Błyszczę przykładem - oszczędzam wodę. Celem zadania jest kształtowanie nawyków racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W ramach działań, które potrwają do czerwca 2013 zaplanowano m.in. dwa konkursy z nagrodami

Błyszczę Przykładem

W ramach projektu Błyszczę Przykładem Oszczędzam Wodę odwiedziliśmy blisko 100 klas w szkołach podstawowych z terenu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa. Przypominamy uczniom i nauczycielom klas IV-VI o zbliżającym się terminie (30 maja) zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych.

Prace konkursowe

Od dziś (10.06.2013) do końca czerwca w Bibliotece Publicznej w Zielonkach ul. Galicyjska 17a można oglądać prace konkursowe przygotowane przez uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gmin Zabierzów, Igołomia-Wawrzeńczyce i Zielonki, w ramach projektu edukacji Ekologicznej Błyszczę Przykładem Oszczędzam Wodę. Zadaniem uczniów było zbudowanie makiety oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem surowców wtórnych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco.

Subskrybuj Błyszczę przykładem - oszczędzam wodę