Azbest is Not the Best

Azbest is Not the Best

Stowarzyszenie podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który dofinansuje nasz kolejny młodzieżowy projekt ekologiczny „Azbest is Not the Best”. Projekt bedzie realizowany w I polowie 2012 r. Wartość projektu to 16.400 zł.

Subskrybuj Azbest is Not the Best