Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007

Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007

Jednym z celów działalności stowarzyszenia zapisanych w naszym statucie jest „wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu”. Realizując ten cel podjęliśmy współpracę z Gminą Zielonki oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o

Subskrybuj Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007