Powietrze na wagę złota

Nasz nowy projekt, na którego wykonanie zdobyliśmy dofinansowanie Samorządu Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego oraz Fundacji dla AGH.

 

Obecnie mieszkańcy gmin powiatu krakowskiego nie mają stałego dostępu do informacji związanych ze stanem jakości powietrza opartych na pomiarach w ich bezpośrednim otoczeniu. Mogą korzystać jedynie z prognoz przygotowywanych na podstawie pomiarów w krakowskich stacjach monitoringu. Koszt budowy analogicznych stacji monitoringu, które posiada Kraków wiąże się z inwestycjami sięgającymi setek tysięcy złotych.

 

Nasz projekt polega na stworzeniu pilotażowej sieci monitoringu zanieczyszczenia powietrza w Gminie Zielonki i Wielka Wieś. Planowane do wykorzystania urządzenia posiadają dokładność zbliżoną do urządzeń stosowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Stosowane przez nas sensory zmierzą zawartość pyłu PM2.5, temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność. Sieć monitoringu będzie składała się z 16 urządzeń umieszczonych na szkołach w gminach Zielonki i Wielka Wieś. Umieszczenie kilku sensorów na różnych wysokościach na tym samym budynku pozwoli na pomiary pionowych gradientów zanieczyszczeń, a także pozwoli wzajemnie kontrolować się urządzeniom pomiarowym.

 

Poza informowaniem o zanieczyszczeniu, ważne jest edukowanie o tym - dlaczego warto dbać o otaczające nas powietrze i jak interpretować wyniki pomiarów. W szkołach poprowadzimy zajęcia dydaktyczne, na których przedstawiane będą wyniki i problematyka z zakresu metod pomiarowych jakości powietrza, wzbogacając zakres programowy zajęć z fizyki. 

 

Więcej informacji w prezentacji i karcie projektu.

 

Więcej o projekcie: