"Echo - edukacja ekologiczna"

Tytuł gazety: 
Biuletyn Powiatu Krakowskiego
Data artykułu: 
15/02/2015

Artykuł opublikowany w Biuletynie Powiatu Krakowskiego Nr 6 (1/2015) strona 5 i 6.

Całość Biuletynu dostępna jest tu

Więcej o projekcie: