Nasz nowy projekt

Informujemy, że przygotowany przez Karolinę Gubałę i jej zespół projekt "Alkoauto - przekonaj się osobiście", uzyskał finansowanie w wysokości 4.696,16 EUR z Narodowej Agencji Programu "Młodzież w Działaniu". Niebawem więcej o projekcie na naszych stronach.

Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki

W projekcie zorganizowanym dla młodzieży szkół podstawowych i oddzielnie szkół gimnazjalnych, przedstawiliśmy problemy gospodarowania gminnymi zasobami wody i jej używaniem w codziennym życiu, jak również problemy świata związane z niedoborem wody pitnej i jej zużyciem w przemyśle.

Poprzez cykl zajęć warsztatowych (budowa makiet oczyszczalni ścieków), szkoleniowych prowadzonych przez studentów Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej i wycieczek studyjnych m.in. na krakowskie obiekty Zakładu Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków, młodzież z pewnością wzbogaciła swoje pojęcie o wodzie jako bogactwie przyrody, miała okazję zweryfikować swój stosunek do jej zużycia i użytkowania najzwyklejszego systemu kanalizacji sanitarnej, czym wsparliśmy codzienne działania prowadzone w tym kierunku przez samorząd gminy Zielonki w celu ochrony tamtejszych zlewni rzek.

Dofinansowanie projektu

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez nasze Stowarzyszenie wniosek pn.: "Małopolska Akademia Mistrzów III" uzyskał dofinansowanie w wysokości 28.000 zł w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. O dwóch poprzednich edycjach projektu przeczytać można w naszych raportach rocznych z lat 2008 i 2007.

Dobre Rady na Plastikowe Odpady

Celem projektu było zainicjowanie działań edukacyjnych mających budować świadomość ekologiczną młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Zielonki. Nawiązując współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (studenci specjalizacji Zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych) przeprowadziliśmy akcję edukacyjną we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy. Dwu etapowy projekt polegał na przeprowadzeniu interaktywnych warsztatów szkoleniowych w każdej z klas, następnie szkoły wyłoniły swoje kilkuosobowe reprezentacje, aby odwiedzić Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” zapoznając się z wzorcową gospodarką odpadami.

Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa

Celem projektu było zachowanie zasobów kulturalnych i promocja atrakcyjnych zwyczajów ludowych – pucheroków i herodów, poprzez wytworzenie drewnianych lalek w strojach zwyczajowych - jak również wykreowanie i rozpowszechnienie atrakcyjnej oferty turystycznej, poprzez rozpropagowanie unikatowych zwyczajów lokalnych za pomocą lalek, jak również folderu, które to produkty promocyjne rozpowszechnione zostaną, m.in. do najważniejszych muzeów etnograficznych w kraju, jak i przedstawicieli wybranych mediów.

Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007

Jednym z celów działalności stowarzyszenia zapisanych w naszym statucie jest „wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu”. Realizując ten cel podjęliśmy współpracę z Gminą Zielonki oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o

Akademia Mistrzów II

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów II”

Cykl szkoleń dla 24 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli.

Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 6 świetlicach środowiskowych i szkołach na terenie trzech Gmin Powiatu Krakowskiego (Gmina Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia oraz Skała). W programie wzięło udział 746 dzieci  z całej małopolski, 459 uczestnicząc  w programie „Archezja”, pozostałe 287 w programie „Saper”.

Kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem”

Głównymi celami przeprowadzonej kampanii społecznej pn. „Trzeźwa Małopolska – No Promil No Problem” było: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru przez kierowcę alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu. Kampania skierowana była głównie do młodych kierowców w wieku 18-30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy kierowców i społeczeństwa Małopolski.

Akademia Mistrzów I

Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowaliśmy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizowaliśmy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego

„PROGRAM LEADER +” - SCHEMAT II

Powołana w ramach projektu „Leader + Schemat I" - Lokalna Grupa Działania z powodzeniem aplikowała o środki na realizację własnego pakietu projektowego skierowanego do mieszkańców wybranych gmin powiatu krakowskiego, który będzie realizowany w 2007-2008 roku.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS