Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki

Projekt dotyczył opracowania spójnego systemu wspomagania wychowania młodzieży szkolnej, opartego na profilaktyce zintegrowanej. Powstał jednolity, zintegrowany program profilaktyki szkolnej. Zorganizowane sympozjum pozwoliło usystematyzować filozoficzne fundamenty pod treści zawarte w grze „Cuder” stanowiącej jeden z podstawowych elementów tego programu.

Cuder - grupowa gra edukacyjna

CUDER” - to nazwa gry i nazwa pionka, który składa się z pięciu elementów: - ciało, umysł, duch, emocje i relacje; – sfery, w których rozwija się człowiek.

 

Celem projektu było opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, będącej połączeniem gry typu RPG z grą planszową, inicjującej rozwój osobisty i społeczny młodzieży. W grę można grać grupą do 25 osób. Gra ma być wyprodukowana i bezpłatnie udostępniona do świetlic i szkół w formie nagród.

Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki I

Przedmiotem projektu jest wykonanie drogowego oznakowania atrakcji turystycznych Gminy Zielonki. Projekt wpłynie na ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie gminy poprzez system informacji wizualnej.
Naszym głównym celem jest ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie atrakcyjności gminy dla turystów zmotoryzowanych i poruszających się rowerem.

Test dla młodych internautów

Sieć Insafe zaprasza szkoły oraz młodzież w wieku od 9 do 15 lat do udziału w quizie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2010. Hasłem konkursu jest zdanie "Pomyśl, zanim wyślesz", wzywające do rozwagi przy umieszczaniu zdjęć w sieci.

Uczestnicy muszą odpowiedzieć na serię pytań testowych. Najlepsi w skali Europy odbiorą nagrody w czerwcu lub lipcu w mieście, którego nazwa pozostaje jeszcze tajemnicą. Zgłoszenia do 31 marca.

Więcej informacji pod adresem: www.sid2010quiz.org/

Konkurs fotograficzny

"W zespole siła" to temat nowego konkursu fotograficznego firmy Nokia Poland oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16 - 22 lat. Promuje przykłady pozytywnego wpływu młodzieży na ich najbliższe otoczenie. Jest zachętą do zaprezentowania działań, które w pozytywny sposób wpływają na otaczający ich świat. Termin nadsyłania zdjęć - 30 kwietnia 2010. Nagrody - telefony komórkowe. 

Więcej informacji pod adresem: www.makeaconnection.pl

Edukacja ekologiczna

Pragniemy pochwalić się, że pozyskaliśmy kolejny grant, tym razem w wysokości 15 tyś zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na II etapowy projekt ekologiczny. I etap realizowany będzie od lutego do czerwca w gimnazjach z terenu gminy, a drugi etap od września do grudnia obejmie młodzież szkół podstawowych. Tematem projektu jest gospodarka wodno-kanalizacyjna.

Świat z plastiku

We współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „Świat z Plastiku”, skierowany do Gimnazjalistów, realizowany w ramach konkursu grantowego „Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach to oszczędność energii i zasobów naturalnych”, finansowanego przez Fundację PlasticsEurope Polska, w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

ALKOAUTO - przekonaj się osobiście

Tematyką projektu jest bezpieczeństwo na drogach ze szczególnym uwzględnieniem problemu nietrzeźwości młodych kierowców. Pokazujemy naszym rówieśnikom – młodym kierowcom jak wielkim zagrożeniem jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Konkurs dla uczniów "Przybij piątkę!"

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej organizuje konkurs na eseje, prezentacje lub fotoreportaże. Na zwycięzców czekają aparaty fotograficzne i wycieczka do Brukseli. W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Prace powinny dotyczyć zmian, jakie zaszły w Polsce od upadku komunizmu. Prace można przesyłać do 20 października 2009.

Więcej informacji: www.ec.europa.eu

Akademia Mistrzów III

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów III”

Intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych dla 16 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli. Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 8 świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zielonki. W programie wzięło udział 709 dzieci  z całej małopolski, 405 uczestnicząc  w programie „Archezja”, 158 w programie „Saper” oraz 146 w programie „Archipelag Skarbów”.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS