Pucheroki i Herody - edycja 2012

Przemienili dzieci w Pucheroki

Od 23 do 30 marca działy się w Zielonkach dziwne rzeczy. Z okolicznych miejscowości zjeżdżały się grupki uczniów, znikały w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, a kiedy ją opuszczały - wyglądały zgoła inaczej. Olbrzymie, kolorowe czapy, umorusane twarze z wąsami, do tego przebierańcy powtarzali dziwne wierszyki. Tak działały warsztaty Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, podczas których ożyła tradycja podkrakowskich pucheroków.

Młodzi Liderzy w środowisku Wiejskim

Nowy projekt będzie realizowany w Gminie Zielonki od stycznia do czerwca 2012 roku. Projekt ma na celu ukierunkować młodzież w byciu samodzielnym i odpowiedzialnym liderem. Więcej informacji można znaleźć poniżej: Zaproszenie oraz plakat

Gorąco polecamy i zachęcamy!

O Górnictwie w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej

1. grudnia 2011 roku odbyła się prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z pracownikami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W prelekcji tej uczestniczyli uczniowie gimnazjum. Prowadzący zajęcia górnicy ubrani byli w mundury galowe, aby wzbudzić ciekawość i zainteresowanie słuchaczy. Prowadzący mówili o rodzajach kopalń spotykanych na całym świecie. Omówione zostały również zasoby naturalne występujące w Polsce.

Akcja No Promil No Problem w Zielonkach

Trwa Kampania Społeczna Trzeźwa Małopolska. Gmina Zielonki zaangażowała się w akcję.

Kampania ma charakter edukacyjny. Działania profilaktyczne i promujące trzeźwość, w placówkach oświatowych polegać będą m.in. na organizowaniu zajęć z młodzieżą przy drogach, spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, marszach trzeźwości. Przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne i literackie

http://www.bezpromilowo.zielonki.pl/main/

Wizyty studyjne studentów AGH

W maju 2011 wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie organizowaliśmy wizyty studyjne dla studentów Inżynierii Środowiska w ramach projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH.

Klub Pedagoga

Projekt edukacyjny „Klub Pedagoga”

Klub Pedagoga to nieformalny podmiot działający poprzez cykliczne spotkania pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół w formie klubowej. Spotkania Klubu odbywają się w Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach pedagogów.

Konsument dopalaczy - imprezowicz czy szczur doświadczalny

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie al. Mickiewicza 30

zaprasza na wykład:  „Konsument dopalaczy- imprezowicz czy szczur doświadczalny”,

który wygłosi: dr  Gniewomir Latacz

(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego)

Załóż organizację pozarządową

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Ars Legis zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie, jakim jest Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora. W ramach projektu przygotowano bezpłatne doradztwo dla osób chcących założyć własną organizację pozarządową. Doradztwo odbywa się w każdy wtorek w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem: link

Niech kolęduje z nami cały świat

Młodzieżowy projekt edukacyjny „Niech kolęduje z nami cały świat”

Pucheroki i Herody - edycja 2011

Wielkie dziedzictwo w małych Herodzie

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki pomoc finansową na realizację projektu pt. „Pucheroki i Herody – promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa”. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 24 973 złotych. O dofinansowanie wnioskowano w ramach małych projektów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa. Umowę przyznającą pomoc podpisano 3 marca 2011 roku. Przewidywane zakończenie projektu to czerwiec 2012 roku.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS