Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert - edycja 2013

Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany był przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, które będzie nas aktywnie wspierać w tegorocznej edycji.

Pozyskaliśmy granty na kolejne projekty edukacyjne

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację w 2013 roku kolejnych projektów edukacyjnych na łączną sumę 30.000 zł. Są to projekty „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” oraz XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”  (10 tys) oraz „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” (20 tys).

Błyszczę Przykładem - oszczędzam wodę

Rok 2013 rozpoczynamy projekt obejmujący swym zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa  pn. Błyszczę przykładem - oszczędzam wodę. Celem zadania jest kształtowanie nawyków racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W ramach działań, które potrwają do czerwca 2013 zaplanowano m.in. dwa konkursy z nagrodami

Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa

W dniu 30 października 2012 r. zawarliśmy umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie nowego projektu, któremu nadaliśmy nazwę „Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa” w ramach Osi 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Jest on naturalną kontynuacją naszego projektu, zakończonego w połowie 2012 roku pn. „Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa (KPK) poprzez wytworzenie lalek, druk folderu oraz warsztaty dla uczniów”.

Energia z Kosza - FILM

W roku szkolnym 2011/12 wspólnie ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa oraz Grupą Naukową Pro Futuro realizowaliśmy 
kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej. Poniżej prezentujemy, krótki film z przebiegu projektu.
Zachęcamy do obejrzenia!!

Energia z Kosza

Ekologiczny projekt edukacyjny

We współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa, sześcioma samorządami gminnymi oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW), współrealizowaliśmy w roku szkolnym 2012/2013 projekt edukacyjny „Energia z Kosza”.

Małopolska Akademia Mistrzów IV - Żyjmy z Pasją

Głównym założonym celem projektu "Małopolska Akademia Mistrzów 4" było odkrywanie i rozwijanie indywidualnych talentów, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji a jednocześnie promowanie działań artystycznych. Opierając się ankietach ewaluacyjnych, rozmowach z uczestnikami oraz wychowawcami i ocenie zaangażowania w zajęcia dzieci i młodzieży, mamy pewność, że realizując projekt, zaszczepiliśmy w uczestnikach radość płynącą z rozwijania swoich zainteresowań i hobby.

Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych gminy Zielonki II

Projekt informacyjno - turystyczny „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”

Historia i założenia

W ramach prowadzonego w połowie 2010 roku naboru wniosków o przyznanie pomocy do Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Drogowe Oznakowanie Atrakcji Turystycznych Gminy Zielonki”.

Małopolska Akademia Mistrzów IV

Pragniemy poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs grantowy, w którym nasz projekt pt. "Małopolska Akademia Mistrzów IV" uplasował się na bardzo wysokim 14 miejscu, na 148 rozpatrywanych wniosków. Otrzymaliśmy dotację w wysokości: 48.655 zł

Azbest is Not the Best

Stowarzyszenie podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który dofinansuje nasz kolejny młodzieżowy projekt ekologiczny „Azbest is Not the Best”. Projekt bedzie realizowany w I polowie 2012 r. Wartość projektu to 16.400 zł.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS