Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami

Nasz nowy projekt to pomysł wspomagający działania edukacyjne samorządów w gospodarce odpadami. Prawidłowe sortowanie odpadów jest uznawane za główny czynnik warunkujący osiągnięcie przez gminy coraz wyższych poziomów recyklingu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od lipca 2017 ujednolica kolorystykę i oznakowanie worków do selektywnego zbierania odpadów. Pojemnikom daje czas przejściowy na zmianę barw. Dla części gmin wprowadza nowe obowiązki. Zawiera jednak wiele odstępstw i przesunięć terminów wdrożenia, które warto rozpatrzeć lokalnie, aby zapobiec dezinformacji, która pojawiła się w ogólnopolskich mediach natychmiast po opublikowaniu rozporządzenia.

 

Głównym przesłaniem projektu jest głoszenie idei zapobiegania powstawaniu odpadów. Kluczowym elementem realizującym to przesłanie będzie organizowana przez Studentów Koła Naukowego Zarządzania zbiórka używanych klocków (plastikowe i drewniane) Więcej o zbiórce i towarzyszącej jej konkursie http://sknz.pl/374-lokalne-ekologiczne-gospodarowanie-odpadami. Klocki zbierane będą m.in. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w siedzibie partnerów projektu oraz w wielu innych miejscach, których adresy będą zapełniały profil projektu https://www.facebook.com/LokalneEGO/?fref=ts. Zbiórka trwa do 30.06.2017. Dla szczęśliwego darczyńcy ufundowano nagrodę. Ze zgromadzonej puli klocków studenci zbudują model złoża surowców, który będą eksploatować wraz z uczniami podkrakowskich szkół przez aż 200 h lekcyjnych.

 

Ponadto w projekcie zaplanowano kampanię informacyjną do mieszkańców 5 gmin województwa małopolskiego. Efektem projektu będą mieszkańcy rozumiejący działania swojego samorządu i stosujący się do rozwiązań obowiązujących lokalnie ze świadomością odmienności w innych gminach (efekt 5 letniego czasu na dostosowanie, oraz trwałości umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów).

 

Już wkrótce losowanie zwycięzcy tabletu spośród osób które w ramach akcji "klocki na stół, nie jesteś dzieckiem" przekazały nam klocki umożliwiające wzbogacenie oferty edukacyjnej warsztatów.  Jeśli nie zdążyłeś do 30 czerwca, możesz przekazać niepotrzebne klocki na adres stowarzyszenia: ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub zgłosić chęć przekazania w inny sposób informując nas poprzez e-mail zielonki@zielonki.pl.

 

   

 

 

Realizujemy zadanie finansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

Link do artykułu o naszym projekcie na www.dziennikpolski24.pl (poniżej do pobrania w wersji pdf)