„POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY”

W porozumieniu z samorządem gminy Zielonki uruchomiliśmy zbiórkę finansową przeznaczoną na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wszystkich chcących wesprzeć ten cel zachęcamy do wpłat na konto naszego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki nr : 14191010482114440134930002 z dopiskiem „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”. Pomoc zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby uchodźców, którzy znajdą się na terenie gminy Zielonki. Będziemy sukcesywnie informować o sumie wpłat i wydatkach. 

Dziękujemy.  Przewiń niżej. 

Więcej informacji na stronie https://zielonki.pl/index.php/10-aktualnosci/8684-miejsca-dla-uchodzcow-...