Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert 2017

Cykl koncertowy 2017

Kierujemy do Państwa kolejną edycję cyklu koncertowego promującego młodych, utalentowanych artystów muzyków – uczniów szkół muzycznych, studentów, absolwentów.

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że pozyskaliśmy 7.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego na koncerty z naszego cyklu „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert”.

 

Koncerty łączą muzykę z poezją twórców literatury polskiej. Koncerty łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, tancerza, itp. Nasz cykl zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery spektakli muzyczno-tanecznych. Pozwalamyim zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie nauki i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotowywać młodych do zawodowej pracy artystycznej.

 

Koncerty mistrzów z młodymi wykonawcami: uczniami szkół muzycznych, studentami i doktorantami Akademii Muzycznych Polski, wprowadza młodych adeptów w profesjonalny świat sztuki i zawód muzyka. W trakcie studiów, jak również po ich ukończeniu nikt się młodymi artystami nie zajmuje, nikt nie uczy zachowania na scenie, opanowania tremy scenicznej, pisania poprawnej notki artystycznej do programów koncertowych, dopasowania odpowiedniego stroju do sali koncertowej, czy wnętrza, w którym koncert się odbywa. Koncerty te służą między innymi temu celowi

 

Adresatami koncertów jest bardzo szerokie grono słuchaczy, których nie stać finansowo na zakup biletu np. do Filharmonii, Teatru, Opery itp., ponieważ wstęp na te koncerty jest wolny. Na koncertach, które istnieją nieprzerwanie od 1996 roku publiczność to młodzi słuchacze, szczególnie koledzy wykonawców, ich rodziny, pedagodzy, emeryci, ale również turyści z Polski i zagranicy, którzy mają okazję do podziwiania wspaniałych miejsc muzealnych, barokowych kościołów, czy elitarnych salonów. Łączenie wielu sztuk razem jak np. muzyki klasycznej z tańcem współczesnym przyciąga dodatkowo nową młodą publiczność, gdyż taniec przeżywa obecnie swój wielki renesans i cieszy się dużą popularnością.

 

Program koncertów – sukcesywnie uzupełniamy o kolejno organizowane koncerty