Wizyty studyjne studentów AGH

W maju 2011 wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie organizowaliśmy wizyty studyjne dla studentów Inżynierii Środowiska w ramach projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH.

W ciągu trzech tygodni 180 osób odwiedziło zakłady przemysłowe na terenie całej Polski. Szlaki obrane przez opiekunów naukowych wiodły m.in. w okolice zagłębia siarkowego w okolicach Tarnobrzega, gdzie studenci obserwowali efekty rekultywacji wyrobisk po odkrywkowej eksploatacji siarki. W kopalni Osiek mogli zapoznać się otworową metodą pozyskania siarki wraz z procesem jej przetwórstwa. Poznając praktyczne elementy wiedzy o środowisku uczestnicy projektu odwiedzili także zakład demontażu pojazdów, gdzie mieli okazję zapoznać się z procedurą postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Zwiedzanie kilkusethektarowego obszaru zakładów azotowych w Tarnowie – Mościcach uświadomiło studentom jak ważną rolę w działalności tego typu obiektów odgrywają jednostki ratownictwa chemicznego, w której także mieli okazję złożyć wizytę. Szlak kolejnej z grup przebiegał wzdłuż Wisły, aż do Gdańska. Po drodze studenci odwiedzali światowej klasy producentów instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Wizyta w południowo zachodniej części Polski to m.in. firma produkująca materiały wybuchowe, głównie dla potrzeb górnictwa. W wolnych chwilach nie zabrakło czasu na przygotowane przez organizatorów wizyty w muzeach i zamkach napawających refleksją nad dziełami natury z muzeum skamieniałości i sztuką obecną w zamku w Baranowie Sandomierskim. Od 2008 roku studenci Inżynierii Środowiska aktywnie wspierają  nasze działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zielonki. Liczymy, że wzbogaceni w praktyczną wiedzę o korzystaniu ze środowiska przyczynią się do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu.

Galeria zdjęć