Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki

Projekt dotyczył opracowania spójnego systemu wspomagania wychowania młodzieży szkolnej, opartego na profilaktyce zintegrowanej. Powstał jednolity, zintegrowany program profilaktyki szkolnej. Zorganizowane sympozjum pozwoliło usystematyzować filozoficzne fundamenty pod treści zawarte w grze „Cuder” stanowiącej jeden z podstawowych elementów tego programu.

System ten został wprowadzony do realizacji we wszystkich klasach czterech gimnazjów Gminy Zielonki i dwóch Gminy Jerzmanowice – Przeginia, spotykając się z bardzo dobrymi opiniami zarówno nauczycieli jak i uczniów. 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.