Projekt ECHO

Zapraszamy szkoły podstawowe (klasy IV-VI) do udziału w projekcie edukacji ekologicznej pn. "Echo". Doświadczenie ze współpracy pokazują, iż szkoły oczekują na różnorodność tematyczną prowadzonych przez nas działań. W zw. z tym przygotowaliśmy siedem zagadnień, których szczegółowy opis po kliknięciu na temat.

1. Odpady
2. Woda i ścieki
3. Hałas
4. Powietrze
5. Energetyka
6. Surowce mineralne
7. Natura 2000

Średni czas na realizację zagadnienia to 2h lekcyjne.

W miarę zapotrzebowania na bardzo konkretne tematy, istnieje możliwość ich przedstawienia, w miarę posiadanej wiedzy wśród kadry, którą dysponujemy. Zajęcia mogą być prowadzone równolegle w trzech grupach nie większych niż liczebność klasy.

Ponadto zapraszamy do udziału w konkursie, którego regulamin w załączniku.

Zajęcia mogą odbywać się w poniedziałki, wtorki i czwartki od 17.02.2014 do 30.03.2014.

Więcej o projekcie: