Pozyskaliśmy granty na kolejne projekty edukacyjne

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację w 2013 roku kolejnych projektów edukacyjnych na łączną sumę 30.000 zł. Są to projekty „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” oraz XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”  (10 tys) oraz „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” (20 tys).

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje z budżetu Województwa na realizację 155 zadań publicznych spośród 337 ofert, które wpłynęły na konkurs w dziedzinie kultury w 2013 r. pn.: „Mecenat Małopolski”.

"Mecenat Małopolski" to otwarty konkurs ofert, który pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej województwa poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości.

W rezultacie przyznanych dotacji przystępujemy do realizacji następujących projektów.

XIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie” istnieje od 2000 roku i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany był przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, które będzie nas aktywnie wspierać w tegorocznej edycji.

W 2013 roku festiwal będzie organizowany kolejny XIII już raz. Jego celem jest między innymi wymiana doświadczeń młodych artystów z ich młodymi partnerami z zagranicy oraz z ich mistrzami – profesorami. Festiwal stwarza szanse dla młodych artystów do wymiany doświadczeniami, zadebiutowania, wspólnegostworzenia nowych premier spektakli operowych i spektakli muzyczno – tanecznych w nowym ujęciu reżyserskim. Pomaga młodym artystom poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Pomaga również przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej, a także służy rozwojowi ich talentów.

Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany był przezStowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, które będzie nas aktywnie wspierać w tegorocznej edycji.

Przedmiotem projektu będzie kolejna edycja tego cyklu, która obejmuje 8 koncertów bardzo zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, które odbywają się raz w miesiącu w pięknych wnętrzach krakowskich barokowych kościołów oraz w prestiżowych salonach i teatralnych salach. Projekt promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych. W tym roku zaplanowany jest jeden taki spektakl ”Mozart con amore”. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej.