O Górnictwie w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej

1. grudnia 2011 roku odbyła się prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z pracownikami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W prelekcji tej uczestniczyli uczniowie gimnazjum. Prowadzący zajęcia górnicy ubrani byli w mundury galowe, aby wzbudzić ciekawość i zainteresowanie słuchaczy. Prowadzący mówili o rodzajach kopalń spotykanych na całym świecie. Omówione zostały również zasoby naturalne występujące w Polsce.

Prowadzący poprzez odpowiedni sposób prezentacji tematu chcieli, aby choć na chwilę uczniowie wcielili się w rolę górnika i zrozumieli zasady i sposób pracy w tym zawodzie. Uczniowie usłyszeli m.in. co to jest kopalnia odkrywkowa, jakie są ich rodzaje oraz gdzie znajdują się największe kopalnie na świecie(piaskownie — wydobywające piasek, żwirownie — wydobywające żwir, kamieniołomy — wydobywające kamień, kopalnie węgla brunatnego — wydobywające węgiel brunatny, inne kopalnie, np. rud metali).

Górnicy mówili także, że przy pracach wydobywczych należy pamiętać o środowisku i następnych pokoleniach, którym przyjdzie po nas żyć. Nie należy zapominać także o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to jak będzie wyglądał świat w przyszłości.

Spotkania inicjowane przez SRGZ dają możliwość poszerzenia wiedzy przez kontakt ze specjalistami w danej dziedzinie, co należy doceniać i swobodniej wcielać w programy edukacyjne szkół. Nie bez znaczenia pozostaje termin prelekcji.

W związku z przypadającym na 4. grudnia świętem górników, zaproszeni goście opowiedzieli uczniom o tradycjach związanych ze świętowaniem Barbórki, a  także omówili elementy munduru górnika.