Małopolska Akademia Mistrzów IV - Żyjmy z Pasją

Głównym założonym celem projektu "Małopolska Akademia Mistrzów 4" było odkrywanie i rozwijanie indywidualnych talentów, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji a jednocześnie promowanie działań artystycznych. Opierając się ankietach ewaluacyjnych, rozmowach z uczestnikami oraz wychowawcami i ocenie zaangażowania w zajęcia dzieci i młodzieży, mamy pewność, że realizując projekt, zaszczepiliśmy w uczestnikach radość płynącą z rozwijania swoich zainteresowań i hobby.

Poprzez warsztaty prowadzone w Ojcowskim Parku Narodowym metodą pedagogiki przeżyć uczestnicy (w ilości ponad 1500 osób) doświadczyli radości płynącej z wykonania własnoręcznie pracy artystycznej, lub udziału w warsztatach w pięknej scenerii przyrody OPN.

Podczas zajęć beneficjenci poznali własne możliwości i rozwinęli je, wykonując ciekawe ćwiczenia w sytuacji innej niż szkolnej. Nasze zajęcia to pierwszy krok do myślenia o swoim potencjale w różnych sferach życia oraz budowania świadomości szeroko rozumianych zasad i wartości życiowych.

Podczas zajęć uczestnicy zobaczyli ogromną mnogość sposobów na rozwój i radość.

Prezentacja zarówno prac uczestników jak też nowych pasji na szkolnych piknikach, przyczyniła się do utrwalenia wśród dzieci zwyczaju szukania radości w hobby i zainteresowaniach. 

Przygotowani w ramach projektu prowadzący zajęcia młodzi liderzy, ucząc młodszych od siebie sami wykonali ogromny krok w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Grupa 20 liderów została rzetelnie przygotowana do pracy wychowawcy i profilaktycznej, teoretycznie i w praktyce trenując prowadzenie zajęć plenerowych. Udało się nawiązać kontakt ze środowiskiem młodzieży zrzeszonej w organizacji "Grupka" i na wzór grupki stworzyć pozytywne grupy rówieśnicze w świetlicach środowiskowych, które angażują młodzież ze swoich środowisk do wspólnego rozwoju własnych zainteresowań.

Wykraczając ponad założenie projektu ogłosiliśmy internetowy konkurs pod nazwą "Radość i rozwój" na stronie internetowej www.cuder.pl.

Pod wpływem dobrych doświadczeń podczas realizacji projektu powstał pomysł na ogólnopolską "ligę sposobów na radość", skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Stowarzyszenie rozwija pomysł i zakładamy powstanie "Ligi sposobów na radość" w roku 2013, co będzie wynikiem realizowanego projektu Małopolska Akademia Mistrzów 4.

Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród uczestników projektu. Wyniki badań pokazują co dzieci i młodzież uznają, jako czynniki chroniące i wzmacniające ich rozwój; dobre relacje w rodzinie i szerokie zainteresowania są na dwóch pierwszych miejscach.

Galeria zdjęć