„Książka, dla dziatek i dziadków”

Nasz kolejny wniosek grantowy zaowocował kwotą 21.900 zł na bibliofilski projekt "Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie Zielonki". Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego tym razem odpowiedział pozytywnie na pomysł szkoły w Korzkwi i biblioteki w Przybysławicach.

Projekt skierowany jest na wykorzystaniu specjalnie dobranej literatury do rozwijania nie tylko sfery intelektualnej człowieka, ale również duchowej, emocjonalnej, fizycznej, a także wzmacniania relacji międzyludzkich. Pokazujemy, jak dobre książki pomagają człowiekowi w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, próbujemy zainteresować czytelników książką w nieco odmienny sposób. Poprzez odpowiedni dobór treści oraz form pracy z czytelnikiem, w atrakcyjny sposób pokazujemy korzyści ze spędzania wolnego czasu poprzez kontakt z właściwie dobraną lekturą, niezależnie od wieku. Zadaniem projektu jest także promowanie współpracy i komunikacji międzypokoleniowej. Projekt kierujemy do dzieci i młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Projekt składa się z sześciu głównych tematów: "Literatura od kuchni", "Stymulacja pamięci i rozwoju intelektu", "Czy słowo może wspierać i leczyć ?", "Emocje w literaturze i w życiu", "Książki, które łączą pokolenia", "Podróże małe i duże", a także jednej większej imprezy ­ Pikniku Bibliofilskiego. Spotkania są prowadzone m.in. przez: biblioterapeutów, dietetyka, psychologa oraz literaturoznawcę. Do realizacji wykorzystujemy potencjał wolontariuszy ­ uczniów Zespołu u Szkół w Korzkwi działających przy Klubie Wolontariatu, rodziców, mieszkańców, pracowników Biblioteki w Przybysławicach.