Klub Pedagoga

Projekt edukacyjny „Klub Pedagoga”

Klub Pedagoga to nieformalny podmiot działający poprzez cykliczne spotkania pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół w formie klubowej. Spotkania Klubu odbywają się w Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach pedagogów. Do współpracy z Klubem zapraszani są przedstawiciele instytucji, z którymi szkoły i placówki oświatowe współpracują. Klub Pedagoga to też "grupa wsparcia", która umożliwia dzielenie się osobistymi trudnościami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach czynności zawodowych. Spotkania są cennym źródłem pomysłów i informacji wzbogacających warsztat pracy. Kameralna atmosfera sprzyja wyrażaniu własnych wątpliwości, refleksji i opinii. Tematy spotkań ustalane są na bieżąco zgodnie z potrzebami członków Klubu. Przedmiotem wyjazdowego spotkania organizowanego w ramach Projektu był "System wspomagania wychowania wg teorii profilaktyki zintegrowanej".

Projekt umożliwiał podniesienie umiejętności wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez zintensyfikowanie pracy pedagogów szkolnych i kuratorów. Umożliwił nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi wynikającymi z zaistniałych problemów wychowawczych. W projekcie wzięło udział 29 osób z gminy Zielonki i gminy Wielka-Wieś, w tym: 3 kuratorów sądowych, 15 pedagogów, 3 wychowawców świetlic, 4 nauczycieli, 6 pracowników GOPS i 1 pracownik samorządu. W sumie przeprowadzonych zostało 21 godzin warsztatów i wykładów.

Projekt uzyskał wsparcie samorządu Gminy Zielonki w wysokości 3.650 zł.

Więcej o projekcie: