Dobre Rady na Plastikowe Odpady

Celem projektu było zainicjowanie działań edukacyjnych mających budować świadomość ekologiczną młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Zielonki. Nawiązując współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (studenci specjalizacji Zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych) przeprowadziliśmy akcję edukacyjną we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy. Dwu etapowy projekt polegał na przeprowadzeniu interaktywnych warsztatów szkoleniowych w każdej z klas, następnie szkoły wyłoniły swoje kilkuosobowe reprezentacje, aby odwiedzić Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” zapoznając się z wzorcową gospodarką odpadami.

Poznając system zbiórki, procesy przetwórstwa i metody zastosowania tworzyw sztucznych, nie będą już łatwo ulegać opiniom typu „Po co sortować i tak na wysypisko wszystko wiozą…”. Świadomość ekologiczną mieszkańców poszerzyliśmy poprzez rozesłanie drukiem bezadresowym broszury informacyjnej dot. gosp. odpadami z naciskiem na tworzywa sztuczne. Finałem projektu był interaktywny międzyszkolny konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę i utrwalający zdobyte nawyki proekologiczne. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe zakupione m.in. ze środków pozyskanych z dotacji Fundacji Nasza Zimia. Spodziewanym efektem projektu jest zwiększenie udziału odpadów selektywnie zebranych z terenu gminy w stosunku do całości odpadów komunalnych, a w konsekwencji osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w gospodarce odpadami.

Sponsorzy projektu: Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki, Gmina Zielonki, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Fundacja Nasza Ziemia, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Fundacja Sprzątanie Świata-Polska, Biuletyn Informacyjny Studentów AGH, KN Ekospirit.

Więcej o projekcie: