Dobra książka Czyni Cuda -­ animacja czytelnictwa w gminie Zielonki

Pokazujemy, jak dobre książki pomagają człowiekowi w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Próbujemy zainteresować czytelników książką w nieco odmienny sposób. Poprzez odpowiedni dobór treści oraz form pracy z czytelnikiem, w atrakcyjny sposób pokazujemy korzyści ze spędzania wolnego czasu poprzez kontakt z właściwie dobraną lekturą, niezależnie od wieku. Projekt oparty jest na wykorzystaniu specjalnie dobranej literatury do rozwijania nie tylko sfery intelektualnej człowieka, ale również duchowej, emocjonalnej, fizycznej, a także wzmacnianiu relacji międzyludzkich. Projekt kierujemy do dzieci i młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Stawiamy sobie także za zadanie promowanie współpracy i komunikacji międzypokoleniowej. Projekt składa się z sześciu głównych tematów: "Literatura od kuchni", "Stymulacja pamięci i rozwoju intelektu", "Czy słowo może wspierać i leczyć ?", "Emocje w literaturze i w życiu", "Książki, które łączą pokolenia", "Podróże małe i duże", a także jednej większej imprezy ­ Pikniku Bibliofilskiego. Spotkania są prowadzone m.in. przez: biblioterapeutów, dietetyka, psychologa oraz literaturoznawcę. Do realizacji wykorzystujemy potencjał wolontariuszy ­ uczniów Zespołu u Szkół w Korzkwi działających przy Klubie Wolontariatu, rodziców, mieszkańców, pracowników Biblioteki w Przybysławicach.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19.900 zł oraz Samorządu Gminy Zielonki w wysokości 2.000 zł.