Budowa parkingu przy cmentarzu w Węgrzcach c.d.

W grudniu 2014 r. zostało wykonane utwardzenie terenu miejsc postojowych przy cmentarzu w Węgrzcach.

Przypomnijmy, że od listopada 2013 r. z inicjatywy Rad Sołeckich Węgrzc i Bosutowa-Bolenia zbierane były wśród mieszkańców dobrowolne składki na budowę miejsc postojowych przy cmentarzu. Nasze stowarzyszenie użyczyło konta bankowego do gromadzenia wpłat. Łącznie zostało zebranych 6.734 zł. Decyzją inicjatorów za zgromadzone środki zostały wykonane najpilniejsze prace na parkingu. Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wsparli prośbę inicjatorów akcji, a ze strony naszego stowarzyszenia deklarujemy dalszą pomoc.

Dla przypomnienia tekst apelu Inicjatorów akcji.