Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert - edycja 2013

Cykl koncertów „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na koncert” istnieje od 1996 roku nieprzerwanie i wspiera twórczość profesjonalną na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas organizowany był przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów, które będzie nas aktywnie wspierać w tegorocznej edycji.

Przedmiotem projektu będzie kolejna edycja tego cyklu, która obejmuje 8 koncertów bardzo zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie, które odbywają się raz w miesiącu w pięknych wnętrzach krakowskich barokowych kościołów oraz w prestiżowych salonach i teatralnych salach. Projekt promuje młodych artystów z Polski i zagranicy ze szczególnym uwzględnieniem laureatów konkursów krajowych i zagranicznych, wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych, studentów i doktorantów. Koncerty te łączą mistrzów z młodymi wykonawcami, wprowadzając ich w profesjonalny świat sztuki i zawód artysty: muzyka, aktora, malarza, rzeźbiarza, tancerza itp. Projekt zbliża młodych artystów do ich mistrzów, z którymi realizują w bardzo nowych i odważnych ujęciach premiery oper i spektakli muzyczno-tanecznych.

W tym roku zaplanowany jest jeden taki spektakl ”Mozart con amore”. Projekt pozwala zadebiutować, poszerzyć dotychczasowe umiejętności nabyte w trakcie studiów i poznać nowe sposoby pracy zespołowej w konkretnym, stosunkowo krótkim okresie czasu, bardziej zbliżonym do pracy wybitnych artystów – profesjonalistów. Projekt pomaga przygotować młodych do zawodowej pracy artystycznej.

Zaplanowane wsparcie projektu przez Samorząd Województwa Małopolskiego wynosi 20.000 zł.