Błyszczę Przykładem - oszczędzam wodę

Rok 2013 rozpoczynamy projekt obejmujący swym zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa  pn. Błyszczę przykładem - oszczędzam wodę. Celem zadania jest kształtowanie nawyków racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W ramach działań, które potrwają do czerwca 2013 zaplanowano m.in. dwa konkursy z nagrodami:

  1. Konkurs na makietę oczyszczalni ścieków wykonaną z surowców wtórnych
  2. Konkurs pn. Ankieta zużycia wody w domu
  3. Oprócz konkursów, uczniowie będą spotykać się ze studentami KN Ekospirit, oraz Grupy Naukowej Pro Futuro działających przy AGH w Krakowie, którzy opowiedzą jak cennym surowcem jest woda pitna.

Projekt finansowany ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki oraz Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa w ramach nagrody z WFOŚiGW za projekt Energia z Kosza.

Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na fb: http://www.facebook.com/BlyszczePrzyklademOszczedzamWode