Błyszczę Przykładem

W ramach projektu Błyszczę Przykładem Oszczędzam Wodę odwiedziliśmy blisko 100 klas w szkołach podstawowych z terenu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa. Przypominamy uczniom i nauczycielom klas IV-VI o zbliżającym się terminie (30 maja) zgłaszania i nadsyłania prac konkursowych.

Zachęcamy też do odwiedzania profilu projektu:

http://www.facebook.com/BlyszczePrzyklademOszczedzamWode

Jednocześnie dziękujemy za już nadesłane ankiety i zgłoszenie kilkudziesięciu makiet.