Bądźmy poszukiwaczami autorytetu

Organizujemy kampanie spoleczna „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.

Wszyscy potrzebujemy Mistrza, stawiającego realne wymagania i będącego modelem, do którego możemy się przyrównać.

Czy jednak łatwo znaleźć autorytet?

Więcej pod adresem: http://autorytet.org/