Akcja No Promil No Problem w Zielonkach

Trwa Kampania Społeczna Trzeźwa Małopolska. Gmina Zielonki zaangażowała się w akcję.

Kampania ma charakter edukacyjny. Działania profilaktyczne i promujące trzeźwość, w placówkach oświatowych polegać będą m.in. na organizowaniu zajęć z młodzieżą przy drogach, spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, marszach trzeźwości. Przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne i literackie

http://www.bezpromilowo.zielonki.pl/main/

Kronice podano również  informacje dotyczące kampanii, po więcej szczegółów prosze przejść do 10 munuty 20 sec.