Cuder - grupowa gra edukacyjna

CUDER” - to nazwa gry i nazwa pionka, który składa się z pięciu elementów: - ciało, umysł, duch, emocje i relacje; – sfery, w których rozwija się człowiek.

 

Celem projektu było opracowanie i wyprodukowanie grupowej gry edukacyjnej, będącej połączeniem gry typu RPG z grą planszową, inicjującej rozwój osobisty i społeczny młodzieży. W grę można grać grupą do 25 osób. Gra ma być wyprodukowana i bezpłatnie udostępniona do świetlic i szkół w formie nagród.

 

W okresie poprzedzającym projekt, gra została sprawdzona poprzez próbne jej rozgrywanie w grupach młodzieży. Znaliśmy jej pierwotne zalety, ale i niedomagania, które chcieliśmy dopracować.

 

Projekt rozpoczęliśmy sympozjum naukowym „Wartości w wychowaniu przekazywane poprzez grę „CUDER”, na które zaprosiliśmy wybitnych pedagogów praktyków, filozofa, profilaktyków i wolontariuszy. Ponieważ gra wymagała dopracowania, aby mogła służyć jako narzędzie edukacyjne, uczestnicy sympozjum służyli jej konsultacji, czyli opracowaniu scenariuszy „misji” wykorzystywanych podczas gry, usystematyzowaniu filozoficznych fundamentów pod treści zawarte w grze.

Gra stała się narzędziem edukacyjnym dla nauczycieli. Inicjuje rozwój osobisty i społeczny młodzieży, uruchamia refleksyjność i prowokuje do przemyśleń nad wyznawanymi wartościami i zasadami.

 

Wielu wychowawców i nauczycieli widzi w grze duży potencjał. Mogą powstawać jej wersje rodzinne i grupowe, można ją wykorzystywać na lekcjach wychowawczych, wyjazdach, zielonych szkołach.

Więcej na temat gry można znaleźć na: www.cuder.pl

Galeria zdjęć

 

Najwyższa Izba Kontroli o projekcie "CUDER" patrz: tu

 

Więcej o projekcie: