Podstawowe informacje o 1% podatku

Podaruj 1 %

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przekazać 1 % ze swojego podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Organizacja powinna znajdować się na oficjalnej liście uprawnionych Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce. Wyboru Organizacji możesz dokonać Tutaj

Aktualnie podatnik chcący przekazać 1% podatku w zeznaniu rocznym wpisuje w odpowiednio zaznaczone pola, numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) organizacji oraz przekazywaną kwotę. Należy pamiętać, że kwota która przekazujemy nie może przekroczyć jednego procenta naszego podatku. W przypadku złego wypełnienia pól związanych z przekazywanym 1% pieniądze nie będą przekazane na rzecz wybranej przez nas organizacji.

 

Kto może przekazać 1% podatku?

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

 

Możliwości przekazania 1% mają również podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę (płatnika) [Podatnik rozliczający się za pośrednictwem płatnika może złożyć wniosek o przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego (wyrok WSA w Warszawie z 22.10.2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1902/10)]. Zdaniem sądu, ponieważ w zeznaniu PIT-40 nie ma rubryki umożliwiającej przekazanie środków z 1% podatku, podatnik może złożyć organowi podatkowemu odrębny wniosek, odpowiadający wymogom określonym w art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej.

 

Wniosek o przekazanie 1% może być złożony w zeznaniu: - PIT-28, w części M i N formularza, - PIT-36, w części O i P formularza, - PIT-36L, w części N i O formularza, - PIT-38, w części G i H formularza, - PIT-39, w części G i H formularza, - PIT-40, w odrębnym wniosku.