Wesprzyj nas

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% podatku dochodowego w roku 2017. Zdecydujmy razem na co przeznaczymy te pieniądze !!

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki (KRS 0000048345) od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego (OPP), a w 2017 roku jesteśmy jedyną organizacją z siedzibą na terenie Gminy Zielonki uprawnioną do przyjmowania odpisów 1% podatku dochodowego.

Dzięki wpłatom 1% i hojności darczyńców prywatnych, realizujemy projekty, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku od podstawówki do studentów włącznie.

Gorąco zachęcamy do zamiany Państwa podatku na uśmiechy naszych dzieciaków i młodzieży.

 

Jak to zrobić?

To bardzo proste. Nie trzeba wpłacać żadnych pieniędzy na konto. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS 0000048345 oraz wyliczoną kwotę 1% (zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół). Pieniądze przeleje na nasze konto urząd skarbowy. 1% mogą także przekazywać osoby płacące podatek liniowy.

Osoby, za które zeznania podatkowe składa pracodawca lub ZUS, mogą poinformować te instytucje, że chcą swoje zeznanie podatkowe złożyć same. Wówczas będzie możliwość przekazania nam 1% podatku.

 

Program komputerowy do rozliczania PIT-ów

Dla Państwa wygody dedykujemy darmowy program do wypełniania PIT-ów. Dzięki niemu wypełnienie zeznania podatkowego okaże się banalnie proste, a przy okazji wesprzecie Państwo nasze działania. Wystarczy kliknąć na jeden z poniższych bannerów:

Rozlicz PITy online:

Wypełnij PIT online przez internet teraz 

 

Dla emerytów i rencistów:

PIT-OP online

 

Na co przeznaczacie swój 1% ?

Środki otrzymane od Państwa z 1% przekazujemy w całości na edukację dzieci i młodzieży.

Wszelkie koszty administracyjne pokrywamy ze środków odrębnie pozyskanych z grantów i od sponsorów.

Pozyskane pieniądze pomnażamy, startując w rozmaitych konkursach grantowych i dotacyjnych, pozyskujemy prywatnych sponsorów i wykonujemy działalność odpłatną. Np. w latach 2014-2016 roku pieniądze pozyskane w ramach 1% pomnożyliśmy ponad SZEŚCIOKROTNIE!!

 

W 2017 roku otrzymane pieniądze zamierzamy przeznaczyć m.in. na:

1. cele szczegółowe wskazane przez Państwa w PIT-ach za 2014 - 2015 r.,

2. kontynuację współpracy ze szkołami, przedszkolami, ochotniczymi strażami pożarnymi, stowarzyszeniami i podmiotami kultury z terenu gminy Zielonki, podejmując organizację na ich rzecz kolejnej akcji pozyskania środków z odpisu podatkowego 1% za rok 2016, i którym przekażemy zebrane środki (do tej pory przekazaliśmy im już ponad 94.000 zł, w tym ponad 21.000 zł w 2016 roku),

3. na udział własny w grantach pozyskanych na projekty edukacyjne:

  • na realizację części IV projektu ekologicznego pn. "Ec(h)o - Environmental changes human obligation - odpowiedzialność człowieka za zmiany w środowisku",
  • na realizację projektu ekologicznego pn. "Powietrze na wagę złota",
  • na realizację wśród dzieci i młodzieży działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i internetu,
  • na realizację projektu ekologicznego pn. "Eko Uczeń III",
  • na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły - uzdolnioną muzycznie młodzież.

 

Motywem przewodnim działania naszego stowarzyszenia jest pokazywanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie i budowania dobrych relacji z innymi.

 

Nasze projekty z założenia skierowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich. Od Waszych wpłat zależy, ilu uczniów będziemy mogli zaprosić do naszych projektów w kolejnym roku szkolnym i ile dzieci niepełnosprawnych zamiast tkwić bezczynnie w domach będzie mogło pod fachową opieką uczyć się i bawić ze swoimi rówieśnikami.

 

Za każdy 1% bardzo serdecznie dziękujemy! Prosimy również o zachęcenie Państwa rodziny, znajomych i przyjaciół do wspierania naszych działań.