Młodzi Liderzy w środowisku Wiejskim

Nowy projekt będzie realizowany w Gminie Zielonki od stycznia do czerwca 2012 roku. Projekt ma na celu ukierunkować młodzież w byciu samodzielnym i odpowiedzialnym liderem. Więcej informacji można znaleźć poniżej: Zaproszenie oraz plakat

Gorąco polecamy i zachęcamy!

O Górnictwie w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej

1. grudnia 2011 roku odbyła się prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy z pracownikami Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W prelekcji tej uczestniczyli uczniowie gimnazjum. Prowadzący zajęcia górnicy ubrani byli w mundury galowe, aby wzbudzić ciekawość i zainteresowanie słuchaczy. Prowadzący mówili o rodzajach kopalń spotykanych na całym świecie. Omówione zostały również zasoby naturalne występujące w Polsce.

Akcja No Promil No Problem w Zielonkach

Trwa Kampania Społeczna Trzeźwa Małopolska. Gmina Zielonki zaangażowała się w akcję.

Kampania ma charakter edukacyjny. Działania profilaktyczne i promujące trzeźwość, w placówkach oświatowych polegać będą m.in. na organizowaniu zajęć z młodzieżą przy drogach, spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, marszach trzeźwości. Przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne i literackie

http://www.bezpromilowo.zielonki.pl/main/

Wizyty studyjne studentów AGH

W maju 2011 wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie organizowaliśmy wizyty studyjne dla studentów Inżynierii Środowiska w ramach projektu Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH.

Klub Pedagoga

Projekt edukacyjny „Klub Pedagoga”

Klub Pedagoga to nieformalny podmiot działający poprzez cykliczne spotkania pedagogów, wychowawców i nauczycieli szkół w formie klubowej. Spotkania Klubu odbywają się w Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach pedagogów.

Konsument dopalaczy - imprezowicz czy szczur doświadczalny

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie al. Mickiewicza 30

zaprasza na wykład:  „Konsument dopalaczy- imprezowicz czy szczur doświadczalny”,

który wygłosi: dr  Gniewomir Latacz

(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego)

Załóż organizację pozarządową

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Ars Legis zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie, jakim jest Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora. W ramach projektu przygotowano bezpłatne doradztwo dla osób chcących założyć własną organizację pozarządową. Doradztwo odbywa się w każdy wtorek w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem: link

Niech kolęduje z nami cały świat

Młodzieżowy projekt edukacyjny „Niech kolęduje z nami cały świat”

Pucheroki i Herody - edycja 2011

Wielkie dziedzictwo w małych Herodzie

Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Zielonki pomoc finansową na realizację projektu pt. „Pucheroki i Herody – promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa”. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 24 973 złotych. O dofinansowanie wnioskowano w ramach małych projektów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa. Umowę przyznającą pomoc podpisano 3 marca 2011 roku. Przewidywane zakończenie projektu to czerwiec 2012 roku.

Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki

Projekt dotyczył opracowania spójnego systemu wspomagania wychowania młodzieży szkolnej, opartego na profilaktyce zintegrowanej. Powstał jednolity, zintegrowany program profilaktyki szkolnej. Zorganizowane sympozjum pozwoliło usystematyzować filozoficzne fundamenty pod treści zawarte w grze „Cuder” stanowiącej jeden z podstawowych elementów tego programu.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS