Dobre Rady na Plastikowe Odpady

Celem projektu było zainicjowanie działań edukacyjnych mających budować świadomość ekologiczną młodzieży oraz wszystkich mieszkańców gminy Zielonki. Nawiązując współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (studenci specjalizacji Zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadowych) przeprowadziliśmy akcję edukacyjną we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy. Dwu etapowy projekt polegał na przeprowadzeniu interaktywnych warsztatów szkoleniowych w każdej z klas, następnie szkoły wyłoniły swoje kilkuosobowe reprezentacje, aby odwiedzić Składowisko Odpadów Komunalnych „Barycz” zapoznając się z wzorcową gospodarką odpadami.

Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych Korony Północnego Krakowa

Celem projektu było zachowanie zasobów kulturalnych i promocja atrakcyjnych zwyczajów ludowych – pucheroków i herodów, poprzez wytworzenie drewnianych lalek w strojach zwyczajowych - jak również wykreowanie i rozpowszechnienie atrakcyjnej oferty turystycznej, poprzez rozpropagowanie unikatowych zwyczajów lokalnych za pomocą lalek, jak również folderu, które to produkty promocyjne rozpowszechnione zostaną, m.in. do najważniejszych muzeów etnograficznych w kraju, jak i przedstawicieli wybranych mediów.

Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. za lata 1999-2007

Jednym z celów działalności stowarzyszenia zapisanych w naszym statucie jest „wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu”. Realizując ten cel podjęliśmy współpracę z Gminą Zielonki oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o

Akademia Mistrzów II

Projekt edukacyjny dla młodzieży „Akademia Mistrzów II”

Cykl szkoleń dla 24 profilaktyków i wychowawców do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli.

Uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej w 6 świetlicach środowiskowych i szkołach na terenie trzech Gmin Powiatu Krakowskiego (Gmina Zielonki, Jerzmanowice-Przeginia oraz Skała). W programie wzięło udział 746 dzieci  z całej małopolski, 459 uczestnicząc  w programie „Archezja”, pozostałe 287 w programie „Saper”.

Kampania społeczna „Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem”

Głównymi celami przeprowadzonej kampanii społecznej pn. „Trzeźwa Małopolska – No Promil No Problem” było: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru przez kierowcę alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu. Kampania skierowana była głównie do młodych kierowców w wieku 18-30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy, a pośrednio także do pozostałej rzeszy kierowców i społeczeństwa Małopolski.

Akademia Mistrzów I

Wychodząc z założenia, że to nie programy profilaktyczne chronią dzieci, lecz mądrzy i dobrzy ludzie, młodzi liderzy, przyszli wychowawcy - przygotowaliśmy grupy „mistrzów”, którzy będą pomagać dzieciom mądrze wchodzić w dorosłość. Realizowaliśmy intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego

„PROGRAM LEADER +” - SCHEMAT II

Powołana w ramach projektu „Leader + Schemat I" - Lokalna Grupa Działania z powodzeniem aplikowała o środki na realizację własnego pakietu projektowego skierowanego do mieszkańców wybranych gmin powiatu krakowskiego, który będzie realizowany w 2007-2008 roku.

„Pilotażowy Program Leader +” schemat I

W ramach kontraktu z Gminą Zielonki, Stowarzyszenie współrealizowało 8 miesięczny projekt pt. „KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA – Nowe wyzwania rozwojowe gmin wiejskich w obszarze metropolitalnym”, realizowany w ramach ogólnopolskiego programu mającego na celu wdrożenie w Polsce europejskiego programu Leader +.

Osada z pradziejów

Projekt edukacyjny opracowany i przeprowadzony został w oparciu o formułę programu profilaktycznego uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej.

Pierwsze kroi w kierunku tego projektu poczyniliśmy już wcześniej. Przy współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym oraz Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa z udziałem pedagoga, psychologa, aktora, filozofa, księdza, opracowaliśmy scenariusze zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Klub dobrego Rodzica

Projekt "Klub Dobrego Rodzica" realizowany był w II połowie 2004 roku w ramach zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jego realizacja nastąpiła poprzez zorganizowanie na terenie gminy punktu konsultacyjno-doradczego dla rodziców.

Strony

Subskrybuj Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki RSS